User Tools

Site Tools


31-22736-kamitaki-la-gi

Kamitaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22736
Tên thay thế 1998 SM137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1504121
Viễn điểm quỹ đạo 2.5143727
Độ lệch tâm 0.0780230
Chu kỳ quỹ đạo 1301.0705895
Độ bất thường trung bình 151.48062
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62084
Kinh độ của điểm nút lên 89.53270
Acgumen của cận điểm 37.33213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22736 Kamitaki (1998 SM137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Nolan Kamitaki, who won Cuộc thi nhà khoa học trẻ kênh Discovery Channel in October 2006. Kamitaki is now a sophomore ở Harvard College.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22736 Kamitaki
31-22736-kamitaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)