User Tools

Site Tools


31-22734-theojones-la-gi

Theojones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22734
Tên thay thế 1998 SQ133
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9783221
Viễn điểm quỹ đạo 2.8264323
Độ lệch tâm 0.1765148
Chu kỳ quỹ đạo 1360.0667551
Độ bất thường trung bình 157.34716
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42635
Kinh độ của điểm nút lên 8.84532
Acgumen của cận điểm 80.94466
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22734 Theojones (1998 SQ133) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22734 Theojones
31-22734-theojones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)