User Tools

Site Tools


31-22730-jacobhurwitz-la-gi

Jacobhurwitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22730
Tên thay thế 1998 SY118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2853627
Viễn điểm quỹ đạo 2.8854395
Độ lệch tâm 0.1160510
Chu kỳ quỹ đạo 1518.4144446
Độ bất thường trung bình 36.09903
Độ nghiêng quỹ đạo 1.33288
Kinh độ của điểm nút lên 189.24757
Acgumen của cận điểm 276.07600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22730 Jacobhurwitz (1998 SY118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

The asteroid is được đặt theo tên của Jacob Benjamin Hurwitz (b. 1992). He was a finalist in the 2006 Cuộc thi nhà khoa học trẻ kênh Discovery Channel (DCYSC).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22730 Jacobhurwitz
31-22730-jacobhurwitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)