User Tools

Site Tools


31-22729-anthennig-la-gi

Anthennig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22729
Tên thay thế 1998 SV110
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1119940
Viễn điểm quỹ đạo 2.4902888
Độ lệch tâm 0.0821972
Chu kỳ quỹ đạo 1275.0093979
Độ bất thường trung bình 178.46638
Độ nghiêng quỹ đạo 6.89845
Kinh độ của điểm nút lên 2.46089
Acgumen của cận điểm 115.70951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22729 Anthennig (1998 SV110) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22729 Anthennig
31-22729-anthennig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)