User Tools

Site Tools


31-22707-jackgrundy-la-gi

Jackgrundy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22707
Tên thay thế 1998 RN62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6185384
Viễn điểm quỹ đạo 3.4827498
Độ lệch tâm 0.1416441
Chu kỳ quỹ đạo 1946.1923234
Độ bất thường trung bình 28.77808
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52160
Kinh độ của điểm nút lên 137.95502
Acgumen của cận điểm 110.70811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

22707 Jackgrundy (1998 RN62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22707 Jackgrundy
31-22707-jackgrundy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)