User Tools

Site Tools


31-22706-ganguly-la-gi

Ganguly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22706
Tên thay thế 1998 RT56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2558584
Viễn điểm quỹ đạo 2.9527678
Độ lệch tâm 0.1337991
Chu kỳ quỹ đạo 1535.1054961
Độ bất thường trung bình 17.23136
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09669
Kinh độ của điểm nút lên 214.52030
Acgumen của cận điểm 250.42788
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22706 Ganguly (1998 RT56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22706 Ganguly
31-22706-ganguly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)