User Tools

Site Tools


31-22705-erinedwards-la-gi

Erinedwards
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22705
Tên thay thế 1998 RF53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7969037
Viễn điểm quỹ đạo 3.0305259
Độ lệch tâm 0.0400901
Chu kỳ quỹ đạo 1816.6404263
Độ bất thường trung bình 48.76064
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21130
Kinh độ của điểm nút lên 162.80444
Acgumen của cận điểm 119.95000
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22705 Erinedwards (1998 RF53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22705 Erinedwards
31-22705-erinedwards-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)