User Tools

Site Tools


31-22701-cyannaskye-la-gi

Cyannaskye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22701
Tên thay thế 1998 RO38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9316213
Viễn điểm quỹ đạo 2.4901731
Độ lệch tâm 0.1263179
Chu kỳ quỹ đạo 1200.7462638
Độ bất thường trung bình 60.44009
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78823
Kinh độ của điểm nút lên 6.67923
Acgumen của cận điểm 247.50445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22701 Cyannaskye (1998 RO38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22701 Cyannaskye
31-22701-cyannaskye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)