User Tools

Site Tools


31-22697-m-nek-la-gi

22697 Mánek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1712.8793588 ngày (4.69 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
31-22697-m-nek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)