User Tools

Site Tools


31-22694-tyndall-la-gi

Tyndall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22694
Đặt tên theo John Tyndall
Tên thay thế 1998 QF104
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2857149
Viễn điểm quỹ đạo 2.7884533
Độ lệch tâm 0.0990780
Chu kỳ quỹ đạo 1476.0487716
Độ bất thường trung bình 202.24800
Độ nghiêng quỹ đạo 14.94042
Kinh độ của điểm nút lên 13.17526
Acgumen của cận điểm 271.96823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

22694 Tyndall (1998 QF104) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22694 Tyndall
31-22694-tyndall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)