User Tools

Site Tools


31-22692-carfrekahl-la-gi

22692 Carfrekahl
Tên
Tên Carfrekahl
Tên chỉ định 1998 QE99
Phát hiện
Người phát hiệns Eric Elst
Ngày phát hiện 26 tháng 8 năm 1998
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1710576
Bán trục lớn (a) 3.3723901 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7955171 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7955171 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 6.19 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 16.55002°
Kinh độ (Ω) 356.26953°
Acgumen (ω) 77.74706°
Độ bất thường trung bình (M) 141.07589°

22692 Carfrekahl là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.7948978 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1710576 và chu kỳ quỹ đạo là 2262.0652907 ngày (6.19 năm).[1] It có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.21695929 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 16.55002°.

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998 ở Đài thiên văn Nam Âu.

Tiểu hành tinh này được đặt tên theo tên của Caroline và Frederikke Kahl, grandchildren of nhà thiên văn học, Leif Kahl Kristensen.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2008. 
31-22692-carfrekahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)