User Tools

Site Tools


31-22685-dominguez-la-gi

Dominguez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22685
Tên thay thế 1998 QL51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6177888
Viễn điểm quỹ đạo 2.9612518
Độ lệch tâm 0.0615631
Chu kỳ quỹ đạo 1701.7380702
Độ bất thường trung bình 105.07122
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05253
Kinh độ của điểm nút lên 318.83556
Acgumen của cận điểm 307.24353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

22685 Dominguez (1998 QL51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22685 Dominguez
31-22685-dominguez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)