User Tools

Site Tools


31-22679-amydavid-la-gi

Amydavid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22679
Tên thay thế 1998 QJ42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8850492
Viễn điểm quỹ đạo 2.7932080
Độ lệch tâm 0.1941233
Chu kỳ quỹ đạo 1306.7110319
Độ bất thường trung bình 339.76933
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02418
Kinh độ của điểm nút lên 167.98125
Acgumen của cận điểm 67.94691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22679 Amydavid (1998 QJ42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22679 Amydavid
31-22679-amydavid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)