User Tools

Site Tools


31-22675-davidcohn-la-gi

Davidcohn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22675
Tên thay thế 1998 QZ39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4896214
Viễn điểm quỹ đạo 3.0949098
Độ lệch tâm 0.1083866
Chu kỳ quỹ đạo 1704.2508419
Độ bất thường trung bình 79.49338
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12564
Kinh độ của điểm nút lên 334.13775
Acgumen của cận điểm 305.65854
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22675 Davidcohn (1998 QZ39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22675 Davidcohn
31-22675-davidcohn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)