User Tools

Site Tools


31-22666-josephchurch-la-gi

Josephchurch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22666
Tên thay thế 1998 QE24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1907688
Viễn điểm quỹ đạo 2.7621706
Độ lệch tâm 0.1153662
Chu kỳ quỹ đạo 1423.4688013
Độ bất thường trung bình 240.98241
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53339
Kinh độ của điểm nút lên 292.45242
Acgumen của cận điểm 327.57992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22666 Josephchurch (1998 QE24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22666 Josephchurch
31-22666-josephchurch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)