User Tools

Site Tools


31-22656-aaronburrows-la-gi

Aaronburrows
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22656
Tên thay thế 1998 QV7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0593807
Viễn điểm quỹ đạo 2.8809455
Độ lệch tâm 0.1662977
Chu kỳ quỹ đạo 1418.0347551
Độ bất thường trung bình 200.91728
Độ nghiêng quỹ đạo 3.11023
Kinh độ của điểm nút lên 145.11492
Acgumen của cận điểm 145.90149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22656 Aaronburrows (1998 QV7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22656 Aaronburrows
31-22656-aaronburrows-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)