User Tools

Site Tools


31-22647-l-vi-strauss-la-gi

22647 Lévi-Strauss (tên chỉ định: 1998 OR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 26 tháng 7 năm 1998. Nó được đặt theo tên Claude Lévi-Strauss, a French anthropologist và ethnologist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22647 Lévi-Strauss
31-22647-l-vi-strauss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)