User Tools

Site Tools


31-22645-rotblat-la-gi

22645 Rotblat (1998 OT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Joseph Rotblat.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22645 Rotblat
31-22645-rotblat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)