User Tools

Site Tools


31-22644-matejbel-la-gi

Matejbel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và U. Babiaková
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22644
Đặt tên theo Matthias Bel
Tên thay thế 1998 OZ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7205507
Viễn điểm quỹ đạo 3.5558759
Độ lệch tâm 0.1330893
Chu kỳ quỹ đạo 2030.5893622
Độ bất thường trung bình 201.22948
Độ nghiêng quỹ đạo 10.16859
Kinh độ của điểm nút lên 206.61354
Acgumen của cận điểm 209.55418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22644 Matejbel (1998 OZ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1998 bởi P. Pravec và U. Babiaková ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22644 Matejbel
31-22644-matejbel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)