User Tools

Site Tools


31-22640-shalilabaena-la-gi

Shalilabaena
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22640
Tên thay thế 1998 MJ34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0792876
Viễn điểm quỹ đạo 2.6809906
Độ lệch tâm 0.1264008
Chu kỳ quỹ đạo 1341.2259513
Độ bất thường trung bình 239.17223
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97929
Kinh độ của điểm nút lên 98.57735
Acgumen của cận điểm 203.04524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22640 Shalilabaena (1998 MJ34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22640 Shalilabaena
31-22640-shalilabaena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)