User Tools

Site Tools


31-22639-nickanthony-la-gi

Nickanthony
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22639
Tên thay thế 1998 MP32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8896736
Viễn điểm quỹ đạo 2.5490016
Độ lệch tâm 0.1485416
Chu kỳ quỹ đạo 1207.6288329
Độ bất thường trung bình 3.90243
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00735
Kinh độ của điểm nút lên 116.90007
Acgumen của cận điểm 158.92285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22639 Nickanthony (1998 MP32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22639 Nickanthony
31-22639-nickanthony-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)