User Tools

Site Tools


31-22638-abdulla-la-gi

Abdulla
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22638
Tên thay thế 1998 MS31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4221850
Viễn điểm quỹ đạo 3.0503160
Độ lệch tâm 0.1147795
Chu kỳ quỹ đạo 1653.2259398
Độ bất thường trung bình 33.71747
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78157
Kinh độ của điểm nút lên 79.66205
Acgumen của cận điểm 247.22045
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22638 Abdulla (1998 MS31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

31-22638-abdulla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)