User Tools

Site Tools


31-22632-dinovis-la-gi

DiNovis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22632
Tên thay thế 1998 KG64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9821947
Viễn điểm quỹ đạo 2.6806497
Độ lệch tâm 0.1497916
Chu kỳ quỹ đạo 1300.2588418
Độ bất thường trung bình 269.90013
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26300
Kinh độ của điểm nút lên 140.14394
Acgumen của cận điểm 127.87045
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22632 DiNovis (1998 KG64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22632 DiNovis
31-22632-dinovis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)