User Tools

Site Tools


31-22631-dillard-la-gi

Dillard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22631
Tên thay thế 1998 KV47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1448623
Viễn điểm quỹ đạo 2.6259887
Độ lệch tâm 0.1008471
Chu kỳ quỹ đạo 1345.6967981
Độ bất thường trung bình 42.41306
Độ nghiêng quỹ đạo 5.05573
Kinh độ của điểm nút lên 218.92267
Acgumen của cận điểm 238.67524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22631 Dillard (1998 KV47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22631 Dillard
31-22631-dillard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)