User Tools

Site Tools


31-22630-wallmuth-la-gi

Wallmuth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22630
Tên thay thế 1998 KH45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0207705
Viễn điểm quỹ đạo 2.8638141
Độ lệch tâm 0.1725927
Chu kỳ quỹ đạo 1394.1031142
Độ bất thường trung bình 193.53545
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24330
Kinh độ của điểm nút lên 96.38018
Acgumen của cận điểm 189.10162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22630 Wallmuth (1998 KH45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22630 Wallmuth
31-22630-wallmuth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)