User Tools

Site Tools


31-22628-michaelallen-la-gi

Michaelallen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22628
Tên thay thế 1998 KV39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0004460
Viễn điểm quỹ đạo 2.8449330
Độ lệch tâm 0.1742871
Chu kỳ quỹ đạo 1377.3523935
Độ bất thường trung bình 190.93500
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24067
Kinh độ của điểm nút lên 124.73752
Acgumen của cận điểm 176.39333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22628 Michaelallen (1998 KV39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22628 Michaelallen
31-22628-michaelallen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)