User Tools

Site Tools


31-22627-aviscardi-la-gi

Aviscardi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22627
Tên thay thế 1998 KM39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8706572
Viễn điểm quỹ đạo 2.5469312
Độ lệch tâm 0.1530867
Chu kỳ quỹ đạo 1199.0334591
Độ bất thường trung bình 2.92491
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69607
Kinh độ của điểm nút lên 204.60716
Acgumen của cận điểm 54.53164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22627 Aviscardi (1998 KM39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22627 Aviscardi
31-22627-aviscardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)