User Tools

Site Tools


31-22626-jengordinier-la-gi

Jengordinier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22626
Tên thay thế 1998 KS37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0635880
Viễn điểm quỹ đạo 2.6261880
Độ lệch tâm 0.1199631
Chu kỳ quỹ đạo 1311.5401507
Độ bất thường trung bình 312.90450
Độ nghiêng quỹ đạo 6.54126
Kinh độ của điểm nút lên 192.20899
Acgumen của cận điểm 9.11995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22626 Jengordinier (1998 KS37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22626 Jengordinier
31-22626-jengordinier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)