User Tools

Site Tools


31-22625-kanipe-la-gi

Kanipe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22625
Tên thay thế 1998 KB36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0214083
Viễn điểm quỹ đạo 2.5445689
Độ lệch tâm 0.1145780
Chu kỳ quỹ đạo 1259.9521344
Độ bất thường trung bình 37.42659
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45682
Kinh độ của điểm nút lên 254.32750
Acgumen của cận điểm 257.82691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22625 Kanipe (1998 KB36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22625 Kanipe
31-22625-kanipe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)