User Tools

Site Tools


31-22623-fisico-la-gi

Fisico
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22623
Tên thay thế 1998 KR34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0269540
Viễn điểm quỹ đạo 2.6515254
Độ lệch tâm 0.1334988
Chu kỳ quỹ đạo 1306.8041918
Độ bất thường trung bình 271.06507
Độ nghiêng quỹ đạo 4.90515
Kinh độ của điểm nút lên 176.72521
Acgumen của cận điểm 81.02047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

22623 Fisico (1998 KR34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22623 Fisico
31-22623-fisico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)