User Tools

Site Tools


31-22621-larrybartel-la-gi

Larrybartel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22621
Tên thay thế 1998 KO28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5148855
Viễn điểm quỹ đạo 2.9040759
Độ lệch tâm 0.0718201
Chu kỳ quỹ đạo 1629.0240684
Độ bất thường trung bình 31.29939
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97036
Kinh độ của điểm nút lên 78.88986
Acgumen của cận điểm 217.43122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22621 Larrybartel (1998 KO28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22621 Larrybartel
31-22621-larrybartel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)