User Tools

Site Tools


31-22619-ajscheetz-la-gi

Ajscheetz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22619
Tên thay thế 1998 KJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2118794
Viễn điểm quỹ đạo 2.4116898
Độ lệch tâm 0.0432156
Chu kỳ quỹ đạo 1283.8653362
Độ bất thường trung bình 139.28615
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97363
Kinh độ của điểm nút lên 147.95396
Acgumen của cận điểm 249.25897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22619 Ajscheetz (1998 KJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22619 Ajscheetz
31-22619-ajscheetz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)