User Tools

Site Tools


31-22616-bogolyubov-la-gi

22616 Bogolyubov (tên chỉ định: 1998 KG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 23 tháng 5 năm 1998. Nó được đặt theo tên Nikolay Bogolyubov, a Ukrainian nhà toán học và theoretical physicist of the 20th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22616 Bogolyubov
31-22616-bogolyubov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)