User Tools

Site Tools


31-22611-galerkin-la-gi

Galerkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 17 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22611
Đặt tên theo Boris Galerkin
Tên thay thế 1998 KB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2101356
Viễn điểm quỹ đạo 2.8721558
Độ lệch tâm 0.1302602
Chu kỳ quỹ đạo 1479.5947850
Độ bất thường trung bình 96.55071
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99494
Kinh độ của điểm nút lên 194.77473
Acgumen của cận điểm 128.61566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22611 Galerkin (1998 KB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 5 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22611 Galerkin
31-22611-galerkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)