User Tools

Site Tools


31-22605-steverumsey-la-gi

Steverumsey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22605
Tên thay thế 1998 HH147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1298233
Viễn điểm quỹ đạo 2.3572463
Độ lệch tâm 0.0506841
Chu kỳ quỹ đạo 1227.4325446
Độ bất thường trung bình 340.44750
Độ nghiêng quỹ đạo 6.61962
Kinh độ của điểm nút lên 141.53214
Acgumen của cận điểm 98.39670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22605 Steverumsey (1998 HH147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22605 Steverumsey
31-22605-steverumsey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)