User Tools

Site Tools


31-22603-davidoconnor-la-gi

Davidoconnor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22603
Tên thay thế 1998 HK133
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5238021
Viễn điểm quỹ đạo 2.8111213
Độ lệch tâm 0.0538563
Chu kỳ quỹ đạo 1591.2767622
Độ bất thường trung bình 74.91490
Độ nghiêng quỹ đạo 4.57629
Kinh độ của điểm nút lên 113.80224
Acgumen của cận điểm 117.60731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22603 Davidoconnor (1998 HK133) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22603 Davidoconnor
31-22603-davidoconnor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)