User Tools

Site Tools


31-22599-heatherhall-la-gi

Heatherhall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22599
Tên thay thế 1998 HR122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0389556
Viễn điểm quỹ đạo 2.6324256
Độ lệch tâm 0.1270438
Chu kỳ quỹ đạo 1303.8313010
Độ bất thường trung bình 231.99908
Độ nghiêng quỹ đạo 6.67259
Kinh độ của điểm nút lên 132.69376
Acgumen của cận điểm 162.41839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22599 Heatherhall (1998 HR122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22599 Heatherhall
31-22599-heatherhall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)