User Tools

Site Tools


31-22598-francespearl-la-gi

Francespearl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22598
Tên thay thế 1998 HO117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8698838
Viễn điểm quỹ đạo 2.6860286
Độ lệch tâm 0.1791397
Chu kỳ quỹ đạo 1255.7884435
Độ bất thường trung bình 179.09902
Độ nghiêng quỹ đạo 7.21475
Kinh độ của điểm nút lên 93.62728
Acgumen của cận điểm 283.13184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22598 Francespearl (1998 HO117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22598 Francespearl
31-22598-francespearl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)