User Tools

Site Tools


31-22597-lynzielinski-la-gi

Lynzielinski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22597
Tên thay thế 1998 HM117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0749386
Viễn điểm quỹ đạo 2.5792930
Độ lệch tâm 0.1083647
Chu kỳ quỹ đạo 1296.6579398
Độ bất thường trung bình 282.23216
Độ nghiêng quỹ đạo 6.74489
Kinh độ của điểm nút lên 164.29140
Acgumen của cận điểm 72.75091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22597 Lynzielinski (1998 HM117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22597 Lynzielinski
31-22597-lynzielinski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)