User Tools

Site Tools


31-22596-kathwallace-la-gi

Kathwallace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22596
Tên thay thế 1998 HB114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9621384
Viễn điểm quỹ đạo 2.8537914
Độ lệch tâm 0.1851466
Chu kỳ quỹ đạo 1364.8145501
Độ bất thường trung bình 160.28639
Độ nghiêng quỹ đạo 7.66791
Kinh độ của điểm nút lên 149.31412
Acgumen của cận điểm 173.38570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22596 Kathwallace (1998 HB114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22596 Kathwallace
31-22596-kathwallace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)