User Tools

Site Tools


31-22594-stoops-la-gi

Stoops
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22594
Tên thay thế 1998 HT107
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1500222
Viễn điểm quỹ đạo 2.3954158
Độ lệch tâm 0.0539868
Chu kỳ quỹ đạo 1251.4602107
Độ bất thường trung bình 276.92530
Độ nghiêng quỹ đạo 6.78785
Kinh độ của điểm nút lên 71.95894
Acgumen của cận điểm 201.59812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22594 Stoops (1998 HT107) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22594 Stoops
31-22594-stoops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)