User Tools

Site Tools


31-22589-minor-la-gi

Bản mẫu:Singlesource

Minor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22589
Tên thay thế 1998 HY100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9786190
Viễn điểm quỹ đạo 2.5090346
Độ lệch tâm 0.1181944
Chu kỳ quỹ đạo 1227.6722230
Độ bất thường trung bình 326.37021
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20253
Kinh độ của điểm nút lên 53.68740
Acgumen của cận điểm 203.88423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22589 Minor (1998 HY100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22589 Minor
31-22589-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)