User Tools

Site Tools


31-22587-mckennon-la-gi

McKennon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22587
Tên thay thế 1998 HB99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0298544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5267206
Độ lệch tâm 0.1090438
Chu kỳ quỹ đạo 1256.0623763
Độ bất thường trung bình 286.88612
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27371
Kinh độ của điểm nút lên 200.70217
Acgumen của cận điểm 72.69760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

22587 McKennon (1998 HB99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22587 McKennon
31-22587-mckennon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)