User Tools

Site Tools


31-22586-shellyhynes-la-gi

Shellyhynes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22586
Tên thay thế 1998 HC96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9871012
Viễn điểm quỹ đạo 2.5599782
Độ lệch tâm 0.1259879
Chu kỳ quỹ đạo 1252.1381563
Độ bất thường trung bình 118.00738
Độ nghiêng quỹ đạo 8.09718
Kinh độ của điểm nút lên 183.59200
Acgumen của cận điểm 243.58186
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22586 Shellyhynes (1998 HC96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22586 Shellyhynes
31-22586-shellyhynes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)