User Tools

Site Tools


31-22584-winigleason-la-gi

Winigleason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22584
Tên thay thế 1998 HP88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8888381
Viễn điểm quỹ đạo 2.6866311
Độ lệch tâm 0.1743631
Chu kỳ quỹ đạo 1263.8830532
Độ bất thường trung bình 253.48055
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39153
Kinh độ của điểm nút lên 28.83928
Acgumen của cận điểm 279.36979
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22584 Winigleason (1998 HP88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22584 Winigleason
31-22584-winigleason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)