User Tools

Site Tools


31-22582-patmiller-la-gi

Patmiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22582
Tên thay thế 1998 HD82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9609714
Viễn điểm quỹ đạo 2.8496542
Độ lệch tâm 0.1847333
Chu kỳ quỹ đạo 1362.5604570
Độ bất thường trung bình 177.89416
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81748
Kinh độ của điểm nút lên 75.18252
Acgumen của cận điểm 232.44441
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22582 Patmiller (1998 HD82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22582 Patmiller
31-22582-patmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)