User Tools

Site Tools


31-22581-rosahemphill-la-gi

Rosahemphill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22581
Tên thay thế 1998 HH77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1092572
Viễn điểm quỹ đạo 2.7220568
Độ lệch tâm 0.1268391
Chu kỳ quỹ đạo 1371.3595072
Độ bất thường trung bình 314.89472
Độ nghiêng quỹ đạo 1.19500
Kinh độ của điểm nút lên 3.46809
Acgumen của cận điểm 124.09046
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22581 Rosahemphill (1998 HH77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22581 Rosahemphill
31-22581-rosahemphill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)