User Tools

Site Tools


31-22580-kenkaplan-la-gi

Kenkaplan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22580
Tên thay thế 1998 HB67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9531179
Viễn điểm quỹ đạo 2.5633939
Độ lệch tâm 0.1351211
Chu kỳ quỹ đạo 1239.5332180
Độ bất thường trung bình 130.47461
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36880
Kinh độ của điểm nút lên 184.42190
Acgumen của cận điểm 233.38828
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22580 Kenkaplan (1998 HB67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22580 Kenkaplan
31-22580-kenkaplan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)