User Tools

Site Tools


31-22579-marcyeager-la-gi

Marcyeager
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22579
Tên thay thế 1998 HO62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9046837
Viễn điểm quỹ đạo 2.8185207
Độ lệch tâm 0.1934782
Chu kỳ quỹ đạo 1325.5879231
Độ bất thường trung bình 231.11640
Độ nghiêng quỹ đạo 3.50969
Kinh độ của điểm nút lên 66.03659
Acgumen của cận điểm 208.13124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22579 Marcyeager (1998 HO62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22579 Marcyeager
31-22579-marcyeager-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)