User Tools

Site Tools


31-22575-jayallen-la-gi

Jayallen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22575
Tên thay thế 1998 HC46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1745941
Viễn điểm quỹ đạo 2.5871127
Độ lệch tâm 0.0866325
Chu kỳ quỹ đạo 1341.8297496
Độ bất thường trung bình 343.62452
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60749
Kinh độ của điểm nút lên 194.95159
Acgumen của cận điểm 285.18760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

22575 Jayallen (1998 HC46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22575 Jayallen
31-22575-jayallen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)